Style Switcher

Predefined Colors

PROFIL FIRMY
tatratrade budovalh1

História a doterajšie výsledky podnikateľského subjektu

Firma TATRA-TRADE s.r.o. vznikla v roku 1997. Pôvodné zameranie bolo sprostredkovanie obchodu, drevársky program. Od roku 2003 sa hlavným predmetom činnosti stala  výroba, predaj a montáž plastových a hliníkových okien, dverí, neskôr aj solárnych systémov, fotovoltaických článkov, tepelných čerpadiel a to všetko pod jednou značkou.. Terajší manažment má bohaté skúsenosti s obchodno-výrobnou činnosťou v uvedenom segmente. Manažment pracoval v ČR vo firme s rovnakým zameraním aj špecifikáciou výrobkov.

 

Stratégia a základné ciele

V súčasnosti je hlavnou myšlienkou firmy nielen energiu šetriť ale aj energiu získavať. Výroba a predaj energeticky úsporných plastových a hliníkových okien od nemeckého systémového dodavateľa fy. SCHÜCO International KG,  popredného nemeckého a európskeho koncernu. Zároveň získavanie solárnej energie korešponduje s víziou budúcnosti. Firma sa etablovovala v regióne nie len Liptova ale expandovala v rámci celého Slovenska. Má vytvorené obchodné vzťahy s malými, strednými aj veľkými stavebnými subjektami v regióne.

Riadenie ľudských zdrojov

Aktuálne firma zamestnáva 10 vlastných pracovníkov a 8 živnostníkov, ktorí absolvujú pravidelné odborné školenia v odbore, pri osobnej a odbornej účasti manažmentu. Ochrana zdravia a bezpečnosť pri práci je riešená dodávateľsky. Odborníkov na výrobu hlavného sortimentu však nie je prebytok, preto odborná výchova a zručnosti sú zaradené medzi hlavné priority budovania kvalitného obchodného mena spoločnosti. Je treba pripomenúť, že výroba a predaj okien uvedenej značky podlieha kritériám výberu hlavného dodávateľa zo zahraničia.

Výrobno-obchodná situácia

Z hľadiska segmentácie sa firma radí medzi malý a stredný podnikateľský stav. Hlavná výrobná/obchodná náplň spočíva v trhovej realizácii plastových, hliníkových okien. Technologické a technické vybavenie bolo z väčšej časti postupne modernizované/ stroje ROTOX, ALUMA, PRESSTA EISELLE / a predstavuje moderný uzavretý celok spĺňajúci normy EÚ. Výroba prebieha vo vlastných priestoroch, cca 1500m2 haly, 3500m2 skladovej, manipulačnej plochy. Surovinová základňa je riešená dodávkami profilov od nemeckej spoločnosti ako materiálového základu výroby. Dielčie vstupné materiály sú riešené lokálnymi firmami v rámci republiky. Kapacitu výroby a jej vyťaženie plánujeme v budúcnosti zvyšovať a neustále vylepšovať. Podstatné silné stránky sú vo výrobe okien z kvalitného profilového systému,ďalej z veľkej možnosti realizácie, a pravdepodobného rastu cien energií.  Na základe dosiahnutých výsledkov možno konštatovať merateľnú expanziu na trhu a vytvorené obchodné kontakty. Doposiaľ je firma vedená aktívne so zavádzaním ďalších nových prvkov v rámci rozšírenia hlavného predmetu činnosti – predaj pridruženého solárneho sortimentu.

REFERENCIE

 

Real Estate LM s.r.o. – administratívna budova areál LAS Lipt. Mikuláš, motokárová hala...

Doprastav a.s. – podnikové rekreačné zariadenie Senec

Domov Slovakia a.s. - administratíva Bratislavská Vodárenská a.s. Bratislava, Petržalka

Vodné zdroje a.s.- administratívna budova Bratislava,ul. Sabinovská

Cestné stavby s.r.o.L.M.- admin. budovy L.Mikuláš,Tvrdošín,Zuberec . ubytovňa L.Mikuláš

Hotel Cestár

RD Východná,Vavrišovo, Ľubela.

Prístavba zimný štadion LM, Východná

Lesostav s.r.o.  novostavba ZŠ Hradná Lipt. Hrádok ...            

Vitalit s.r.o. - predajne Lipt. Mikuláš, Lipt. Hrádok

Stavebné Bytové Družstvo LM – byt. Domy L.Mikuláš, Lipt.Hrádok

LIPPEK, L.Mikuláš, L. Hrádok, Svit

M+M Prefa s.r.o. – administratívna budova L. Hrádok..

Fox Lass s.r.o. – administratíva LM

Slovenké inžiniersko priemyslové stavby s.r.o.- bytové domy Vavrišovo, Lipt. Kokava

Coop Jednota Lipt. Mikuláš – predajne L.Trnovec, Lúčky, Hybe, Jakubovany, Podtureň...

Bytové domy po 64 byt. jednotiek – pod Slivkou, Lipová, Gaštanová Lipt Mikuláš

Dom a.s. L.Hrádok – výr. hala ESO-PLAST  Uhorská Ves, šport. relaxačné centrum L.Hrádok...

Inžinierske stavby Košice a.s. – obecný úrad Východná

Mestský úrad, Liptovský Hrádok

BYP LH s.r.o. 

Lippek LM s.r.o. 

 

 

CBA Verex a.s.

Vipex s.r.o. – RD Ľubela...

Obecný úrad Lipt. Sielnica

Gymnázium Liptovský Hrádok

Sokolovňa Lipt. Hrádok

SNICO s.r.o. BA – prevádzka Lipt. Mikuláš

Penzion LARION , Kráľova Lehota

Penzion Barborka Demänová

Penzion V.Boca

Rezidencia Romantika, Chopok Juh

Kovmax s.r.o.F-Hotel Lipt. Hrádok,

Penzion Sv.Kríž

Hotel Borová Sihoť - časť

Mimo-Tatry s.r.o. – spol. riestory BD v L. Hrádku, L.Mikuláši, Svite, Poprade

Spedos a.s. – množstvo hliníkových preslených elementov pre lekárne

Dr. MAX, rôzne predajne po SR

Množstvo rodinných domov, bytových jednotiek po celej SR

Koberce TREND, Lipt. Mikuláš, Žilina

STAWI, s.r.o. Bidovce, admin. budova a výr. hala 

Drevona a.s. nákupné centrum Žilina, admin., výrobná hala Malužiná

Finestra In s.a. Lugano, Švajčiarsko – rodinné domy, administratívne budovy 

LIP GmbH, Bad Salzuflen, Nemecko – rodinné domy

Lidl, Třinec ČR

STROJÍRNA LITVÍNOV s.r.o. aerodynamické tunely, Lipt. Mikuláš, Praha, Poľsko, Švajčiarsko, Miláno, Madrid, Berlín

 

OCENENIA A CERTIFIKÁTY