Style Switcher

Predefined Colors

KOVANIA - KĽUČKY

Zdvižno-posuvné kovania

Ponúkame vám GU zdvižno-posuvné kovania, ktoré sa vyznačujú vysokým komfortom obsluhy, bezpečnou ochranou proti vlámaniu, varia­bilným vetraním miestnosti a jedno­duchou montážou. Hodia sa pre okná a balkó­nové dvere z dreva alebo plastu a rov­nako tiež pre kov. Okrem toho na váš čakajú aj osobitné riešenie pre štrbi­nové vetranie, vhodné dverové prahy a tiež voli­teľný obmedzovač rýchlosti. Mimoch­odom, naše sys­témové riešenia pre zvižno-posuvné prvky už dnes spĺňajú prísne požiadavky smer­nice pre úsporu energií (EnEV).

Kľučky

  • Kľučky z ušľach­tilej ocele
  • Kľučky z hliníka

Spolu s voľbou kľučiek okien z hliníka a ušľach­tilej ocele a garnitúr z úzkych pro­filov z hliníka nas­tavíte nielen dôraz na stvár­nenie, ale aj na trvalú kvalitu, zabezpečovanú trvalými funkčnými kontro­lami a testami statického zaťaženia, pri ktorých všetky kľučky okien GU a garnitúr z úzkych rámov konštantne prevyšujú požiadavky.

Ponúkame kovania v prevedení pre náročných.
Spoločnosti SCHÜCO sa podarilo inteligentne s kombinovať prednosti oceľového systému kovaní s princípom techniky spojovacej tyče kovania.

Robustné, milión násobne osvedčené komponenty oceľového kovania boli pritom integrované do technológie spojovacích tyčí kovania firmy SCHÜCO. Z vyvíjajúcej sa spolupráce so spoločnosťou Winkhaus vznikol po prvé princíp skladačky, po druhé boli spojené prednosti dvoch partnerov a po tretie Vám ponúka presvedčujúce faktory úspechu:

  • najvyššiu spoľahlivosť funkčnosti
  • racionálnu výrobu
  • atraktívny dizajn v čiernom, alebo striebornom prevedení.

SCHÜCO VarioTec je systém kovania na najvyššej úrovni. Jedinečná kombinácia ocele a plastu. Viacnásobne testovaný ako aj všetky jednotlivé komponenty testované v najtvrdších podmienkach pre každodenné použitie. Toto bolo testované aj v nezávislých inštitútoch. Okenné systémy CORONA, kovanie a kľučky, tvoria spoločne so SCHÜCO VarioTec vzájomne zladený systém – v tejto forme jedinečný na trhu, ktorý je technicky, ako aj opticky všestranný a perfektný. Aj špeciálne stavebné formy, ako kruhové, alebo šikmé okná môžu byť zhotovené bezproblémovo a s minimálnymi nákladmi na montáž.

SCHÜCO VarioTec umožňuje rozmanitosť variantov pri minimálnom množstve dielov. Či už rozdielne veľkosti, alebo individuálne špeciálne formy, SCHÜCO VarioTec je flexibilne a účinne spracovateľný. Tento systém ponúka viacstupňový bezpečnostný koncept, ktorý môže byť vďaka premyslenej modulovej stavebnej technológii realizovaný bez dodatočných nákladov.

  • Štyri varianty vybavenia v detaile: SF I: Štandardné prevedenie ponúka dobré základné zabezpečenie práve pomocou zaistenia dvomi hríboví tými hlavicami.
  • SF II AhS – štandard: iba štyri bezpečnostné istenia zabezpečia okno proti vypáčeniu.
  • SF II extra: okno odolné proti vlámaniu podľa triedy odolnosti (WKI), resp. AhS-extra s obzvlášť stabilným zaistením z tvrdenej ocele.
  • SF III: s minimálne štvoritým zabezpečením odolá okno aj dobre zdatným vlamačom a zodpovedá odporúčaniam kriminálnej polície (WK2)

Dokumenty na stiahnutie

PONUKY NAŠICH PARTNEROV